© 2012 hybris software

Safeguard RF1.1 trådlös utomhusbelysning 60 lumen

Uppgraderad version av GP Safeguard med en attraktiv design och förbättrad drifttid på färre antal batterier och förenklad funktion för byte av batterier.
  • Ljusstyrka: 60 lumen 
  • Räckvidd: 110°/8 m 
  • Drivs med: 3 AA-batterier 
  • Driftstid: 600 dagar (om lampan tänds 5 ggr/dag, eller totalt ca 6 h i ON-läge) 
  • Vattentät, IP55

Safeguard RF1.1 trådlös utomhusbelysning 60 lumen

Justerbara ljuspunkter (upp, ner, vänster och höger)
Ljuslägen: ON/OFF/AUTO (AUTO: Ljuset på ca 10 sek eller så länge rörelse detekteras. Dimras sedan ned)
Monteras med skruv eller tving (ingår i förpackningen).
Knapp trycks in för att lossa batterifacket vid byte av batterier.