Sax med Slip

När saxen börjar bli slö trycker du in saxen i slipen och drar sedan ur den igen, upprepa vid behov.
I detta set ingår en sax i rostfritt stål och en slip.